مجموعه كتابهاي مركز عمليات امنيت (روز دوم )
قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۱۵ درصد
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ريال

مجموعه کتابهای مرکز عملیات امنیت (روز دوم )

پدیدآوران:

سیدسعید حسینی

مریم مکاریان خراسانی


ناشر:
ناقوس

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۷۳-۲۱۵-۴
تعداد صفحات :۱۹۰

سال چاپ:۱۳۹۸
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط