مباني مهندسي نيازمندي هاي چابك
قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۰ درصد
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ريال

مبانی مهندسی نیازمندی های چابک

پدیدآوران:
ناشر:
ناقوس

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۷۳۰۵۹۴
تعداد صفحات :۹۰

سال چاپ:۱۳۹۶
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط