مدل سازي جريان واكنشي واحتراقي باChemkin Pro
قیمت سایت:۲۰۲۵۰۰ ريال
تخفیف: ۱۰ درصد
قیمت: ۲۲۵۰۰۰ريال

مدل سازی جریان واکنشی واحتراقی باChemkin Pro

پدیدآوران:

محمدحسین صابری مقدم(کارشناس ارشد مهندسی مکانیک)

(عضوهیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز) دکترعلیرضاعلی پور


ناشر:
ناقوس

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۷-۸۹۸-۹
تعداد صفحات :۱۳۲

سال چاپ:۱۳۹۹
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط