"شبكه بندي (مش بندي) ساختار يافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"
قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۲۰ درصد
قیمت: ۱۵۰۰۰۰ريال

"شبکه بندی (مش بندی) ساختار یافته در نرم افزار ANSYS & ABAQUS"

پدیدآوران:

جابرمهدی نژاد گرجی


ناشر:
ناقوس

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۷-۶۴۲-۸
تعداد صفحات :۲۴۷

سال چاپ:۱۳۹۲
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط