اقتصادسنجي مالي با رويكردي مدلسازي ،سري هاي زماني ،شبكه هاي عصبي وپانل ديتا(بااستفاده از نرم افزارهاي Eview7.2وMATLAB2013)
قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰ ريال
تخفیف: ۲۰ درصد
قیمت: ۴۷۵۰۰۰ريال

اقتصادسنجی مالی با رویکردی مدلسازی ،سری های زمانی ،شبکه های عصبی وپانل دیتا(بااستفاده از نرم افزارهای Eview7.2وMATLAB2013)

پدیدآوران:

علی رضایار

محمودعلی نژاد


ناشر:
ناقوس

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۷-۶۳۹-۸
تعداد صفحات :۲۶۴

سال چاپ:۱۳۹۸
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط