ارتقاء مدرك مهندسي  شبكه مايكروسافت(417-70)MCSA Server2012
قیمت سایت:۲۰۸۰۰۰ ريال
تخفیف: ۲۰ درصد
قیمت: ۲۶۰۰۰۰ريال

ارتقاء مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت(417-70)MCSA Server2012

پدیدآوران:

محمدحسین شیرخدایی (کارشناس ارشد مایکروسافت)

هادی مشکانی فراهانی


ناشر:
ناقوس

دسته بندی:
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۷۷-۵۷۹-۷
تعداد صفحات :۵۴۴

سال چاپ:۱۳۹۲
       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
توضیحات در باره کتاب
راهنمای خرید کتاب

محصولات مرتبط