ليست كتاب با موضوع هوش مصنوعي
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
داده کاوی برای برنامه نویسان (هنر باستانی شمارش)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ران زاچارسکی - مترجم: مسعود کاویانی قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
مدل سازی وبهینه سازی ترکیبی در ساخت وتولید(یکپارچه سازی هوش مصنوعی وروش اجزاء محدود)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترپرویز کحال قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰