ليست كتاب با موضوع علوم كامپيوتر
تعداد يافت شده (۱۶)
صفحه ۱ از ۱
داده کاوی برای برنامه نویسان (هنر باستانی شمارش)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ران زاچارسکی - مترجم: مسعود کاویانی قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
آموزش کاربردی و آسان PHP &MYSQL
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محسن قربیان قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
حل تشریحی تمام مسائل کتاب معماری کامپیوتر
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حسن سید رضی قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۲۰۰۰
‫کتاب آموزشی(RUP(Rational Unified Process (همراه با سی دی)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حامد شایان - نویسنده: مریم خامسی قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۸۰۰۰
‫راهنمای سریع ویژوال CSS, XHTML, HTML (چاپ سوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: الیزابت کاسترو - مترجم: میر محمد جواد معتمد هاشمی قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰
حل تشریحی تمرینهای مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علی ریاحی قیمت:۱۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰
‫Netsupport School ( همراه با سی دی )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی گلچین - نویسنده: مهدی گلچین قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰
چهار فصل کامپیوتر
ناشر:نقش سیمرغ پدیدآور: - نویسنده: حبیب فروزنده دهکردی - نویسنده: مهدی محمدی زنجانی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
‫1234 نکته کنکور کاردانی پیوسته رشته کامپیوتر (جلد دوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فرناز ریاحی - نویسنده: سعید میر باقری قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۵۰۰
‫‫فایل های کامپیوتر و روش های حفاظت از آنها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ناصر بهنوا قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
‫حل تشریحی مسائل معماری و طراحی کامپیوتر: واسط سخت افزار و نرم افزار
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمود فتحی - نویسنده: عدنان نصری قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰
‫کتاب آموزشی پارتیشن بندی (چاپ دوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حسن رحیمی سنا - نویسنده: زینب رحیمی سنا قیمت:۱۳۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۴۰۰