ليست كتاب با موضوع نظامهاي اطلاعاتي جغرافيايي - نرم‌افزار
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
مهارت های کاربردی در GIS (چاپ دوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبداللهی قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۰۰۰
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مطالعات فیزیوگرافی وتوپوگرافی
ناشر:کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: علی سلاجقه - نویسنده: امین صالح پورجم قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰