ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۹۰)
صفحه ۱ از ۸
آزمون خودکار برنامه های کاربردی تحت وب از طریق ROBOT FRAMEWORK
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس علیرضا قاضی سعیدی - نویسنده: مهندس احمد رضا سنجری قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آموزش جامع انگولار
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مصطفی لوایی قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۸۰۰۰
آموزش NETWORK+
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: هادی مشکانی فراهانی - نویسنده: دکترحمیدرضاحبیبی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
آموزش HTML5 & CSS3 در قالب پروژه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - مترجم: امیرعباس عبدالعلی - نویسنده: گلدستین - لازاریس - استلاویل قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
آموزش اینترنت به زبان خیلی ساده
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس آرش یوسف دوست قیمت:۲۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۳۲۰۰
آموزش درگاه سازمانیEnterprise.Open Source.For Life)LIFERAY)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جونس ایکس - یوان - مترجم: الهام شفیعی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Microsoft Expression Web
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: المیرا یوسفی فرد قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تبلیغات اینترنتی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سعید سلیمانی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
سایت یا منبع درآمد
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: هادی دفتری رنجبر قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
اینترنت برای دانش آموزان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حبیب فروزنده دهکردی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰
تکنیک ها و ابزارهای جستجو در اینترنت
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فاطمه فرزانه قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰
بررسی شبکه های کامپیوتری و شبکه اینترنت
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: عدنان نصری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰