ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۵۲)
صفحه ۱ از ۱۳

ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: گروه آموزشی زرافه قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۴۰۰۰
آموزش Parallel programmingدرVB.NET
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی احمدی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آموزش عملی CCNA ROUTING/SWITCING
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: مهندس علیرضا غفاریان قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
آموزش گام به گام PowerPoint 2013
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جان لمبرت - نویسنده: جویز کاکس قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش جامع شبکه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کاوه اجتهادی قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۲۵۰۰
‫ مرجع کامل ASP.NET 4 به زبان های #C و VB ( چاپ دوم )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: Bill Evjen - نویسنده: Devin Rader قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
آموزش تصویری Powerpoint 2010 ( همراه با CD )
ناشر:عابد پدیدآور: - نویسنده: مهندس جواد زارع قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۴۰۰۰
VMware vSphere 5 ESXi (به همراه تمامی نرم افزارهای مورد نیاز آموزش داده شده جهت پیاده سازی عملی در2DVD)کتاب الکترونیکی فارسی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - گردآورنده: محمدحسین شیرخدایی (کارشناس ارشد مایکروسافت) - گردآورنده: فرانک طالبی قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
آموزش گام به گام و مصور PHOTOSHOP CS5 (همراه با CD )
ناشر:انتشارات جاودان خرد پدیدآور: - نویسنده: استیو جانسون - مترجم: شیرین براتیون قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آموزش #GDI+Programing with C
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: مهندس میثم ناظمی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
Microsoft Expression Web
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: المیرا یوسفی فرد قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش تصویری Microsoft Office 2010 ( همراه با CD )
ناشر:عابد پدیدآور: - نویسنده: حسین فروزنده دهکردی قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰