ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۷)
صفحه ۱ از ۳
سیستم سازی سازمانی بارویکرد فناوری اطلاعات
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: پژمان حسینی قیمت:۵۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۸۷۵۰
مقدمه ای بر فناوری اطلاعات
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ریچارد ای .پاتر - نویسنده: افریم توربان قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
کارایی سیستم های اطلاعاتی در تغییر تجارت و پشتیبانی از آن
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: افرایم توربان - نویسنده: آر.کلی رینر قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
شهروند الکترونیکی(چاپ سوم )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مرتضی ناصری قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
اصول FMEA
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس امین هاشمی - مترجم: دکتر هومن عطار قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
تبلیغات اینترنتی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سعید سلیمانی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
سایت یا منبع درآمد
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: هادی دفتری رنجبر قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
101روش بازاریابی در اینترنت (Net Maketing)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سوزان سویینی - مترجم: فاطمه فرزانه قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
‫BIOMETRICS سیستم های تشخیص هویت انسان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی علیرضا - نویسنده: فهیمه قلمی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
فناوری عامل در تجارت الکترونیک
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: ماریا فسلی - مترجم: مهندس اکبر داستانی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: داگلاس ا. کامر - مترجم: سید حجت الله جلیلی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود مداح الحسینی - نویسنده: دکتر محسن رسولیان قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰