ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
تحلیل کیفی داده با ATLAS .ti
ناشر:کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: علی میرزا محمدی قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
گامی نودرپردازش تصاویر ماهواره ای (مبانی وکاربرد)ENVI5.3
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس سیدمحمدحسنی تبار(مدرس دانشگاه) - نویسنده: مهندس جعفرجعفرزاده (مدرس دانشگاه) قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
دور سنجی وGIS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترحسین حسنی - نویسنده: مهندس امیرمحمد ابهری قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
راهبردهای مدیریت پایدار جنگل های شمال ایران
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترعباس علیپورنخی - نویسنده: شیرزاد محمدنژادکیاسری قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
مهارت های کاربردی در Arc GIS v10.3چاپ اول (ویرایش سوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: هژیرکریمی - نویسنده: مسعود عبداللهی قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مهارت های کاربردی در GIS (چاپ دوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبداللهی قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۶۰۰۰
City Engine 2011.2
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس عباس سلطانی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
‫راهنمای کار با نرم افزار Global Mapper
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حمید رضا رضایی قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
مجموعه آموزشی ARC GIS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حامد نیرومند قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۴۰۰۰
برنامه نویسی GIS درNET.
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم حمیدپور قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰