ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۱)
صفحه ۱ از ۴
تشریح کامل مسائل مبانی ترمودینامیک 2
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کلاوس بورگناک - نویسنده: زونتاگ، قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
تشریح کامل مسائل انتقال حرارت
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جک فیلیپ هولمن - مترجم: فرشید علم بیگی قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تجزیه وتحلیل مسائل شیمی آلی پیشرفته (قسمت اول)
ناشر:فدک ایساتیس پدیدآور: - نویسنده: فرانسیس آ.کری/ ریچاردج.ساندبرگ - مترجم: حسین اعتدالی حبیب آبادی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
تشریح کامل مسائل استاتیک
ناشر:ناقوس پدیدآور: - مترجم: علی کلانتری - نویسنده: جی .ال. مریام قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۵۰۰
‫تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک1
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کلاوس بورگناک - نویسنده: ون وایلن قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک 2
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ون وایلن - نویسنده: زونتاگ، قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۵۰۰۰
حل تشریحی تمرینهای مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علی ریاحی قیمت:۱۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰
حل تمرین شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ویلیام استالینگ - مترجم: حامد مقدس زاده قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (پیر-جانستون)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فردیناندپیر بیر - مترجم: علی کلانتری قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۹۵۰۰
تئوری ومسائل شیمی آلی 1(414مسئله حل شده)
ناشر:نشر علوم دانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: هربرت میسلیچ - نویسنده: هوارد نچامکین قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
تشریح مسائل ارتعاشات مکانیکی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - مترجم: علی کلانتری - نویسنده: ویلیام تیرل تامسون قیمت:۱۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۲۰۰۰
حل کامل مسائل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها (جلد اول )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: Charles Ernest Kuh - مترجم: سیامک بهنام دیلمی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰