ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۱۹)
صفحه ۱ از ۱۰
آشنایی با مهندسی برق
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد غلامی - نویسنده: جمال قاسمی قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۶۰۰۰
برنامه ریزی عملیاتی از طراحی تا استقرار
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس احدبنار - نویسنده: مجتبی کفاشی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰
پیام نگاری دربحران
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: لین ،آیوی - مترجم: ملیحه فلاح نژاد قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰
اصول FMEA
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس امین هاشمی - مترجم: دکتر هومن عطار قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
آزمون های چهارگزینه ای CorelDraw
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس شهرام شکوفیان - نویسنده: مهندس مرتضی سرشته قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
اصول و اجزاء ابزار دقیق صنعتی
ناشر:انتشارات عطا پور پدیدآور: - نویسنده: رضا دستیار قیمت:۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۰۰
پول و بچه ها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جان گالو - مترجم: امیر سلیمانی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
‫1111 آزمون کلیدی و پر کاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد پورکار قیمت:۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۴۰۰
‫310 مدار راه حلهایی خلاقانه برای همه عرصه های الکترونیک
ناشر:چرتکه پدیدآور: - نویسنده: مجتبی ابراهم زاده غیاث قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۹۳۰۰
‫BIOMETRICS سیستم های تشخیص هویت انسان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی علیرضا - نویسنده: فهیمه قلمی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
انتقال قدرت اتوماتیک
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: طهمورث سالک - نویسنده: مایکل کالکینز قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود مداح الحسینی - نویسنده: دکتر محسن رسولیان قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰