ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۰)
صفحه ۱ از ۲
تشریح کامل مسائل اندازه گیری وآشکارسازی تابش(سولفانیدیس)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فرشته ساحلی - نویسنده: هادی شهابی نژاد قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۲۰۰۰
انتقال حرارت مهندسی جلداول(رسانش)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترداود کلانتری(عضو هیات علمی دانشگاه) قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پیشرانه ها وبالستیک داخلی درموتور موشک های هیبریدی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا نایب حسینی قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۰۰۰
روش های عملی تعمیرخطوط لوله نفت وگاز
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: امین حمیدان قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مدیریت زمان پروژهPROJECT TI\ME M\ANAGMENT(مسیربحرانی-پرت-زنجیره بحرانی-زنجیره رویدادCPM-PERT-CC-ECM)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سعیدسروش نیاPMP - نویسنده: امین محمودی قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
شیمی نانو مواد(بامقدمه ای برعلم وفناوری نانو)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترزهرا مهربان قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آموزش کاربردی وشماتیک MS Project 2013
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس سید پوریا خیریه - نویسنده: مهندس علی احمدی ابراهیمی زاده قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰
امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری ومدل سازی طرح تجاری بانرم افزار Microsoft Excel
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مصطفی زمانی PMP - نویسنده: وحیدآزادمنش PMP،MBA قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
برنامه ریزی وکنترل پروژه بانگاه به مفاهیم وساختار مدیریت پروژه .....
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: امیرعباس شجاعی - نویسنده: سیدعلیرضابطحایی قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۲۰۰۰
‫تشریح مسائل مهندسی مخزن2
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد امین دبیری - نویسنده: محمد افخمی قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
راهنمای کاربردی حفاری و انفجار در پروژه های عمرانی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس امیدرضا محبی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
‫تزریق گاز در مخازن ترک دار (کربناته)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فرید بن سعید - نویسنده: پریسا نوری اصل قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰