ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۸۰)
صفحه ۱ از ۷
آموزش کاربردی primavera 6.0
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علی احمدی ابراهیمی قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
تجزیه وتحلیل تکنیکال مالی (تئوری وعمل)...
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علی رضایار - نویسنده: محمودعلی نژاد قیمت:۳۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر:ابزارهاوروشها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهسا خاکسفیدی قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰
مدلسازی مالی با Crystal Ball وExcel
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جان مارتین کارنز - مترجم: محمدصادق کریمی مهرآبادی قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۴۰۰۰
پارادایم سرویس گرایی در مهندسی ومدیریت نرم افزار
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس علی نایب پور - نویسنده: دکترحسن رشیدی قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترداود کلانتری(عضو هیات علمی دانشگاه) قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۰۰۰
دانشنامه مهندسی صنایع
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سیدعلیرضابطحایی - نویسنده: سیدحسین بطهایی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰
اصول FMEA
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس امین هاشمی - مترجم: دکتر هومن عطار قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
مدیریت امور قراردادی پروژه های عمرانی
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: سعید باباخانی ملکی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰
‫1111 آزمون کلیدی و پر کاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد پورکار قیمت:۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۴۰۰
سطح سازی در نرم افزار Catia (مدل سازی صفحه ای، کار با ابرنقاط، طراحی آزاد)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فرهاد ضرابی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود مداح الحسینی - نویسنده: دکتر محسن رسولیان قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰