ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۵۱)
صفحه ۱ از ۴
مهندسی فرودگاه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حامد نیرومند قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آموزش جامع شبکه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کاوه اجتهادی قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۲۵۰۰
کارایی سیستم های اطلاعاتی در تغییر تجارت و پشتیبانی از آن
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: افرایم توربان - نویسنده: آر.کلی رینر قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
روش طراحی قالب های فلزی
ناشر:چرتکه پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم اخوان لیمودهی قیمت:۷۳۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۴۰۰
ریزپردازنده های پیشرفته
ناشر:ناقوس پدیدآور: - مترجم: بهزاد اکبری - نویسنده: دانیال تباک قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کارگاه الکترونیک و سیم کشی بیمارستان
ناشر:چرتکه پدیدآور: - نویسنده: دکتر علیرضا رضایی قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۶۰۰
انبارهای داده پیاده سازی یک نمونه با oracle warehousing builder 11g
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس رضا نخلبند قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
اصول و اجزاء ابزار دقیق صنعتی
ناشر:انتشارات عطا پور پدیدآور: - نویسنده: رضا دستیار قیمت:۵۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۰۰
‫BIOMETRICS سیستم های تشخیص هویت انسان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی علیرضا - نویسنده: فهیمه قلمی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
‫Avionics Complete Notes I
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علی اصغر تغدیری قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: داگلاس ا. کامر - مترجم: سید حجت الله جلیلی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
شبکه هوشمند
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حسن جند قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۵۰۰