ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۲)
صفحه ۱ از ۴
Rدرعمل تحلیل داده وترسیم نمودارها
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: رابرت کاباکوف - مترجم: رمضان خسروی(دانشجودکتری صنایع،دانشگاه یزد) قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
نظریه گراف وشبکه های پیچیده
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترمرتضی رموزی - نویسنده: مهندس علیرضا صدیقی قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۴۰۰۰
تئوری وتحلیل تیرهای خمیده پرو الاستیک تحت کوپلینگ پیچشی - خمشی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس توحید عرش تبار قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
برنامه نویسی به زبان MATLAB
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترمهدی کماسی - نویسنده: مهندس محمدخسروی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰
اقتصاد ریاضی پیشرفته
ناشر:ناقوس پدیدآور: - مترجم: کاظم بیابانی خامنه - نویسنده: سوشنگ وانگ قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۲۰۰۰
مدلسازی مالی با Crystal Ball وExcel
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جان مارتین کارنز - مترجم: محمدصادق کریمی مهرآبادی قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۴۰۰۰
آموزش کاربردی وشماتیک MS Project 2013
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس سید پوریا خیریه - نویسنده: مهندس علی احمدی ابراهیمی زاده قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰
تبدیل لاپلاس و کاربردهای آن
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: دکترداود کلانتری(عضو هیات علمی دانشگاه) قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۰۰۰
مرجع کاربردی Maple 16
ناشر:بیشه پدیدآور: - نویسنده: مهندس حمید کلائی قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مرجع کامل EXCEL 2010
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: جان والکن باخ - مترجم: دکتر محمد ملکوتی قیمت:۵۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
فرمول های مهندسی سازه( ویژه رشته عمران )
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس کوروش محمودی - مترجم: مهندس طیبه گلی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
اصول FMEA
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس امین هاشمی - مترجم: دکتر هومن عطار قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰