ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷۸)
صفحه ۱ از ۶
رابط های برنامه نویسی نقشه های گوگل
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس آرمان خانگی قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۲۵۰۰
تشریح کامل مسائل مبانی ترمودینامیک 2
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کلاوس بورگناک - نویسنده: زونتاگ، قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
راهنمای دینامیکی Plaxis 8 (جلددوم)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: بهمن نیرومند - نویسنده: حامد نیرومند قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
پروژه هارپ شایعه یا واقعیتHigh Frequency Active Auroral Research Program
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس جعفرجعفرزاده (مدرس دانشگاه) قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۰۰۰
کاربرد پردازش سیگنال در آنالیز مودال
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: علیرضا گودرزی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۰۰۰
دانستنی های لازم برای مهندسین عمران ومعماری درباره:رنگ وکاربردهای آن در صنعت ساختمان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد میری - نویسنده: علی مسعود انواری قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
AUTOCAD ELECTRICAL
ناشر:کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: نسیم مرندی - نویسنده: سید احسان مرزانی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
بهره برداری ومدیریت شبکه های فاضلاب
ناشر:ناقوس پدیدآور: - مترجم: عادل علاف صالحی - مترجم: عباس علاف صالحی قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۲۰۰
فرمول های مهندسی سازه( ویژه رشته عمران )
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس کوروش محمودی - مترجم: مهندس طیبه گلی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
فرمول های مهندسی عمران تیر و ستون
ناشر:کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس طیبه گلی - مترجم: مهندس کورش محمودی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
‫1111 آزمون کلیدی و پر کاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد پورکار قیمت:۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۴۰۰
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح (پیر-جانستون)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: فردیناندپیر بیر - مترجم: علی کلانتری قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۹۵۰۰