ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۱)
صفحه ۱ از ۳
CSCUامنیت برای کاربر عمومی
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی آژ - نویسنده: سمیه یزدان پرست قیمت:۶۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۷۵۰۰
آموزش عملی وکاربردی مجازی سازی Virtualization(به زبان ساده به صورت کاملا عملی وکاربردی)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس میثم ناظمی قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰۰
مقدمه ای بر فناوری اطلاعات
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ریچارد ای .پاتر - نویسنده: افریم توربان قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مقدمه ای بر: مراکز عملیات امنیت Security Operation Centers
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس روزبه نوروزی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰
City Engine 2011.2
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس عباس سلطانی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
کارایی سیستم های اطلاعاتی در تغییر تجارت و پشتیبانی از آن
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: افرایم توربان - نویسنده: آر.کلی رینر قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
سیستم های مخابرات سیار سلولی (از GSM تا UMTS)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سجاد مومنی قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
شهروند الکترونیکی(چاپ سوم )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مرتضی ناصری قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
اصول FMEA
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز پدیدآور: - مترجم: مهندس امین هاشمی - مترجم: دکتر هومن عطار قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
101روش بازاریابی در اینترنت (Net Maketing)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سوزان سویینی - مترجم: فاطمه فرزانه قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
آموزشی مهندسی فناوری اطلاعات
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: داگلاس ا. کامر - مترجم: سید حجت الله جلیلی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود مداح الحسینی - نویسنده: دکتر محسن رسولیان قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰