ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷۵)
صفحه ۱ از ۶
تحلیل سری های زمانی بااستفاده از EViewsوMATLAB
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: احمدنریمانی - نویسنده: رضانریمانی قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۰۰۰
آموزش عملی ،کاربردی وتصویری CCNA200-120به زبان ساده به صورت LAB
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود حسینقلی پور قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
‫رایانه کار ICDL درجه 2 (به انضمام 400 آزمون و نمونه سوال های عملی )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مرتضی ناصری قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
پیکربندی پیشرفته سرویس های Windows Server 2012 Exam 70-412 ،MCSA Certification
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین شیرخدایی (کارشناس ارشد مایکروسافت) قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
بهینه سازی به روش کلونی مورچگان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مارکو دوریگو، توماس استاتزل - مترجم: علیرضاصالحان قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰
سوالات چهار گزینه ای طراحی گرافیک
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مرتضی ناصری - نویسنده: رقیه نجف نژاد قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰
آموزش گام به گام و مصور PHOTOSHOP CS5 (همراه با CD )
ناشر:انتشارات جاودان خرد پدیدآور: - نویسنده: استیو جانسون - مترجم: شیرین براتیون قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
انبارهای داده پیاده سازی یک نمونه با oracle warehousing builder 11g
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس رضا نخلبند قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
آزمون های چهارگزینه ای CorelDraw
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس شهرام شکوفیان - نویسنده: مهندس مرتضی سرشته قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
چهار فصل کامپیوتر
ناشر:نقش سیمرغ پدیدآور: - نویسنده: حبیب فروزنده دهکردی - نویسنده: مهدی محمدی زنجانی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
بررسی شبکه های کامپیوتری و شبکه اینترنت
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: عدنان نصری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
آموزش کاربردی سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISMS
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود مداح الحسینی - نویسنده: دکتر محسن رسولیان قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰