ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۱۴)
صفحه ۱ از ۱۰
راهنمای دورهsec504 (کتاب اول مدرسه امنیت )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: احسان نیک آور - نویسنده: سید سعید خسینی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
آموزش NETWORK+
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: هادی مشکانی فراهانی - نویسنده: دکترحمیدرضاحبیبی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
آموزش عملی ،کاربردی وتصویری CCNA200-120به زبان ساده به صورت LAB
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس مسعود حسینقلی پور قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آموزش عملی CCNA ROUTING/SWITCING
ناشر: پدیدآور: - نویسنده: مهندس علیرضا غفاریان قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰

ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: گروه آموزشی زرافه قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۴۰۰۰
آموزش جامع شبکه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کاوه اجتهادی قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۲۵۰۰
طراحی وپیاده سازی زیرساخت هایWindows Server 2012Exam:70-413،MCSE Server infrastructure
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین شیرخدایی (کارشناس ارشد مایکروسافت) - نویسنده: فرشته یعقوب خانی غیاثوند قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
پیکربندی پیشرفته سرویس های Windows Server 2012 Exam 70-412 ،MCSA Certification
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین شیرخدایی (کارشناس ارشد مایکروسافت) قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
‫310 مدار راه حلهایی خلاقانه برای همه عرصه های الکترونیک
ناشر:چرتکه پدیدآور: - نویسنده: مجتبی ابراهم زاده غیاث قیمت:۱۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۹۳۰۰
حل تمرین شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ها
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: ویلیام استالینگ - مترجم: حامد مقدس زاده قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
بررسی شبکه های کامپیوتری و شبکه اینترنت
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: عدنان نصری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
شبکه هوشمند
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: حسن جند قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۵۰۰