ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۰۱)
صفحه ۱ از ۳۳
آموزش NETWORK+
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: هادی مشکانی فراهانی - نویسنده: دکترحمیدرضاحبیبی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
آموزش Parallel programmingدرVB.NET
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی احمدی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آموزش اینترنت به زبان خیلی ساده
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس آرش یوسف دوست قیمت:۲۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۳۲۰۰
AUTOCAD ELECTRICAL
ناشر:کیان رایانه سبز پدیدآور: - نویسنده: نسیم مرندی - نویسنده: سید احسان مرزانی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آموزش جامع شبکه
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: کاوه اجتهادی قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۲۵۰۰
‫ مرجع کامل ASP.NET 4 به زبان های #C و VB ( چاپ دوم )
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: Bill Evjen - نویسنده: Devin Rader قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
‫Photoimpact 10 (همراه با سی دی)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: محمد علی نوریان قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۰۰۰
Microsoft Expression Web
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: المیرا یوسفی فرد قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون های چهارگزینه ای CorelDraw
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهندس شهرام شکوفیان - نویسنده: مهندس مرتضی سرشته قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
‫BIOMETRICS سیستم های تشخیص هویت انسان
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: مهدی علیرضا - نویسنده: فهیمه قلمی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
چهار فصل کامپیوتر
ناشر:نقش سیمرغ پدیدآور: - نویسنده: حبیب فروزنده دهکردی - نویسنده: مهدی محمدی زنجانی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
آموزش تصویری Microsoft Office 2010 ( همراه با CD )
ناشر:عابد پدیدآور: - نویسنده: حسین فروزنده دهکردی قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰