ليست كتاب هاي سيدموسي الرضاموسوي صدر
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
آموزش پروژه های هوشمند اینترنت اشیاء در 7 روز
ناشر:ناقوس پدیدآور: - نویسنده: سیدموسی الرضاموسوی صدر قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۷۵۰۰
آموزش نرم افزار MOHO12(همراه بانرم افزار Moho12وفایل های آموزش)
ناشر:ناقوس پدیدآور: - ترجمه وتالیف: محمدایمانی - ترجمه وتالیف: سیدموسی الرضاموسوی صدر قیمت:۳۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۵۰۰۰