درباره ما

انتشارات ناقوس يكي از ناشران فعال كشور است كه دامنه فعاليت خود را به شكل كاملا" تخصصي بر چاپ كتاب هاي كامپيوتر و رشته های فني - مهندسي متمركز كرده و تا كنون بيش از 2400عنوان كتاب به تایید خانه کتاب در اين زمينه منتشر نموده كه با احتساب چاپ مجدد بعضي از كتاب ها اين رقم به بيش از 3000عنوان مي رسد.

مجموعه ناقوس فعاليت خود را از سال 1367در زمينه توزيع كتاب هاي فني - مهندسي به ويژه كتاب هاي كامپيوتر در سطح كشور آغاز و از سال 1375با عنوان انتشارات ناقوس نشر كتاب هاي كامپيوتر را به مجموعه كاري خود افزود و اكنون پس از گذشت 24 سال به عنوان بزرگترين مركز توزيع كتاب هاي كامپيوتر در سراسر كشورشناخته مي شود و در حال حاضر سراسر كشور تحت پوشش سيستم توزيع اين انتشارات است.

هم اكنون مجموعه فعاليت هاي ناقوس به نشر و توزيع كتاب محدود مي شود ولي در نظر دارد در آينده نزديك سيستم آموزش از راه دور را نيز به اين مجموعه اضافه كند.