مرجع آموزش CISCO BGP PROTOCOL
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
مرجع اموزش VMware NSX for vSphere (D ...
قیمت:۲۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۱۰۰۰۰
آموزش کاربردی و آسان PHP &MYSQL
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
ساختن اینده
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
فناوری اطلاعات وامنیت
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
کلید آردوینو
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
آموزش کاربردی MICROSOFTt BATCH SCRIPT
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
آموزش مانیتورینگ شبکه ZABBIX
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۷۵۰۰
مرجع آموزش CISCO BGP PROTOCOL
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
مرجع اموزش VMware NSX for vSphere (D ...
قیمت:۲۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۱۰۰۰۰
آموزش کاربردی و آسان PHP &MYSQL
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
ساختن اینده
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
مزیت رقابتی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۲۵۰۰
اشیاء زیبا
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۲۵۰۰
فناوری اطلاعات وامنیت
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
کتاب آموزشی Citrix XenDesktop 7.6
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
کلید آردوینو
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
بلاک چین و رمز ارزها
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
25پروژه کاربردیIOT
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۲۵۰۰
آموزش کاربردی MICROSOFTt BATCH SCRIPT
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
مفا هیم کاربردیCCNA Routing&Switching
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۲۵۰۰
مرجع مدلسازی BPMN 2
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۵۰۰
آموزش مانیتورینگ شبکه ZABBIX
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۷۵۰۰
داشبوردهای عملکرد
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۱۰۰۰
نظریه زبان ها وماشین ها
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
داده های بزرگ برای همه BIG DATA
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰
امنیت API پیشرفته
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۷۵۰۰
مرجع آموزش FortiWeb(NSE6)&Forti Anal ...
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰۰
پایگاه داده های نسل آینده
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۱۰۰۰
کتاب همراه LPIC-2
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۱۲۵۰
مرجع اموزشی ( FORTIGATE(NSE4
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۳۵۰۰۰
برنامه نویسی موازی با کودا(CUDA)
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۵۰۰۰
معرفی بر نانو ساختارها
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
مقدمه ای بر مدیریت دانش
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
نوشتن روی دیوار
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کاربرد رایانه در حسابداری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۰۰۰
مقدمه ای بر سخت افزار 2
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
مقدمه ای بر ساختمان داده ها
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
هنر فریب (مهندسی اجتماعی )
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰۰
آموزش SQL/DBA
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
رمز نگاری(مشبکه-مبنا )
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۲۰۰۰
رد گیری هکرها
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
پایگاه داده ها
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۴۰۰۰
کسب وکار تجارت الکترونیک
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
مرجع لحیم کاری سخت(جلد دوم)
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آموزش جامع انگولار
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۲۰۰۰
ریسک اعتباری ومشتقات
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰
آموزش میکروتیک
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۰۰۰۰
MCSE-2016Active Directory
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مقدمه ای بر آنالیز هارمونیک
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰
کنترل ومدیریت بانک
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آشنایی با مهندسی برق
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۶۰۰۰
کتاب همراه LPIC-1
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
مرجع آموزش CLOUD COMPUTING با OpenSta ...
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰۰
آموزش MPLS/VPNمبتنی بر CISCO
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تفکرسیستمی
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۲۰۰۰
بازی سازی با unity
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۲۰۰۰
آموزش نرم افزارGT-POWER
قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۲۲۵۰
ایده سازی کسب وکار
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰
مفاهیم رمزنگاری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مدیریت دانش به زبان ساده
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
اندیشه های یک هکر
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
همه چیز درباره نمودارهای Excel
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
تورم یا حباب تورمی ؟
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰
CSCUامنیت برای کاربر عمومی
قیمت:۶۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۷۵۰۰
تست نفوذ اندروید
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
مدیریت پایه ای Linux Essentials
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰
آموزش جامع C#.NET جلداول
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
مدیریت درکسب وکارالکترونیکی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
آموزش کاربردی اینترنت
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
مرجع کامل Word 2013
قیمت:۴۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
آموزش کاربردی PHP&jQuery
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مرمت وبازسازی چاههای آب
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مرجع کامل طراحی با CATIA V5 R21
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۶۰۰۰
پرس ، طراحی وساخت قالب
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰
آموزش HTML5 & CSS3 در قالب پروژه
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
آموزش آسان وبلاگ نویسی
قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
لینوکس , شبکه , امنیت
قیمت:۲۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰
مرجع کامل EXCEL 2010
قیمت:۵۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
آموزش گام به گام OFFICE 2010
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ORACLE 11 INTRODUCTION TO ORACLE SQL an ...
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰
زبان های برنامه نویسی وب
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
فن آوری شبکه ( چاپ دهم)
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش کاربردی primavera 6.0
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
سخت افزار کاربردی رایانه
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰
‫مرجع توابع PHP
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
‫مرجع کامل WORD 2010
قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
مرجع آموزش CISCO BGP PROTOCOL
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
مرجع اموزش VMware NSX for vSphere (D ...
قیمت:۲۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۱۰۰۰۰
آموزش کاربردی و آسان PHP &MYSQL
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
ساختن اینده
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
مزیت رقابتی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۲۵۰۰
اشیاء زیبا
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۲۵۰۰
فناوری اطلاعات وامنیت
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
کتاب آموزشی Citrix XenDesktop 7.6
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
کلید آردوینو
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
بلاک چین و رمز ارزها
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
25پروژه کاربردیIOT
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۲۵۰۰
آموزش کاربردی MICROSOFTt BATCH SCRIPT
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۵۰۰۰
مفا هیم کاربردیCCNA Routing&Switching
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۲۵۰۰
مرجع مدلسازی BPMN 2
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۵۰۰
آموزش مانیتورینگ شبکه ZABBIX
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۷۵۰۰
داشبوردهای عملکرد
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۱۰۰۰
نظریه زبان ها وماشین ها
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
داده های بزرگ برای همه BIG DATA
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۵۰۰۰
امنیت API پیشرفته
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۷۵۰۰
مرجع آموزش FortiWeb(NSE6)&Forti Anal ...
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰۰
پایگاه داده های نسل آینده
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۱۰۰۰
کتاب همراه LPIC-2
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۱۲۵۰
مرجع اموزشی ( FORTIGATE(NSE4
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۳۵۰۰۰
برنامه نویسی موازی با کودا(CUDA)
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۵۰۰۰